Fd sektmedlem.

Jag är med i ett forskningsprojekt om fd sektmedlemmars erfarenheter och symtom med fokus på psykisk ohälsa och mötet med vården.

Det är 24 år sedan jag lämnade Jehovas vittnens organisation. Det tog mig 15 år att bli av med hjärntvätten men än idag plågas jag svårt av triggers såsom att bli bemött med tystnad, vara osedd och utfryst av familjemedlemmar. Jag kämpar med min depression, självmordstankar, ångest och kampen att överleva och leva för min dotters skull. Jag är stark men även skör.

Förra gången jag träffade min psykolog frågade jag henne varför jag mår så dåligt när jag egentligen borde må bra. Jag uppfyller ju inte längre kriterierna för komplex PTSD. Varför i hela fridens namn mår jag dåligt då? Ska jag må såhär resten av mitt liv?

Envist har jag värjt mig emot diagnosen Dissociations störning men inser att min psykolog  kanske vet mer än mig om den saken. Även om jag dissocierar mindre idag så har jag fortfarande ångest. DID är ingen diagnos man är stolt över. Jag kan inte säga till folk ”Hej, jag har Dissociations störning! Det är därför jag helt plötsligt blir frånvarande och inte hör vad du säger, det är därför dina ord bara blir ett otydbart mumlande för mig, för jag försvinner bort. Stora koncentrationssvårigheter, svåra sömnproblem, rastlöshet, ångest, hjärtklappning………Ändå har det varit betydligt värre innan”. Nä, det kan jag inte säga. För det första vet folk överlag inte vad DID är och för det andra kan de pga okunskap misstolka det för något helt annat än vad det egentligen är, nämligen en fantastisk överlevnadsmekanism som hjärnan producerar under extrema och traumatiska upplevelser, i synnerhet sexterror under flera år. Det var en bra överlevnadsteknik då.

När min psykolog fortsatte att motsätta sig mina tankar om AST/ADHD utan sade att DID har många liknande symtom med NPF så bröt jag ihop. Tack och lov har jag underbara vänner som stöttade mig den dagen och fick mig att förstå att jag har inget att skämmas över. Utan denna överlevnadstaktik hade jag kanske suttit inne på sluten psykiatrisk avdelning, tagit droger eller begått självmord.

Dagen efter detta besked av min psykolog skulle jag träffa Anhörigsamordnare och prata om min ena föreläsning. Tack vare mina vänner insåg jag att jag kunde dra nytta av min diagnos. ”Stora syster” rollen litar jag 100 procent på och därför lade jag ansvaret på henne att hålla en fantastisk presentation om min föreläsning om autism. Jag tränade inte inför detta möte eftersom jag kände total tillit till att ”Stora syster” fixar detta. Vilket hon också gjorde!! Det gick lysande med presentationen!

När det gäller triggers som orsaker svår ångest förstår jag att det är  ”Den lilla flickan” som känner smärtan och ”Tonåringen” som känner ilskan. Jag ska hålla en skriftlig dialog med dem i försök att bearbeta det oerhörda svek bonusfamiljen utsatt mig för och komma vidare. Det sista jag vill är att bli bitter. Men nu gör smärtan mig sjuk.

Alldeles nyss fick jag insikten att det är ”Den lilla flickan” med sin smärta som vill dra sig undan och göra slut med individer hon inte litar på. Det är hon som far illa när man ljuger till henne. Hon tror inte att hon någonsin kommer kunna lita på familjemedlemmarna igen. Jag jobbar hårt med att inte bryta kontakten med olika individer när ”Lilla flickans” smärta och totala brist på tillit infinner sig. Det är kämpigt att stå emot den starka impulsen att göra slut. Här måste jag på något vis lita mer på ”Stora syster”.

”Den lilla flickan” har blivit grymt sviken.

Som ett fd Jehovas vittne och incest-offer har jag stor erfarenhet av att bli bortsorterad.

Det är b l a detta som jag fått dela med mig av i forskningsprojektet. Det betyder mycket att mina erfarenheter blir tagna på allvar, att jag blir sedd och hörd och framför allt trodd. Förhoppningsvis kommer mina och flera andra  fd sektmedlemmars erfarenheter kunna hjälpa kommande fd sektmedlemmar.

Advertisements
This entry was posted in Bonusfamiljen, DID, Incest, Sekten, sorg and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s