BARBIEDOCKOR ÄR “OLÄMPLIGA LEKSAKER”. 7/8 – 2022

I Vakna juni 2008 i artikel med rubriken “Mer än bara leksaker” på sidan 28 kan man läsa att barbiedockor är olämpliga leksaker på grund av dockornas “oanständiga kläder”.

https://www.jw.org/sv/bibliotek/tidskrifter/g200806/Mer-%C3%A4n-bara-leksaker/

“Dockor skapar oro hos föräldrar.”

“Vad kan föräldrar göra för att skydda sina barn från att påverkas negativt av dockor?”

“Bibeln uppmanar föräldrar att varje dag undervisa sina barn om det som är till nytta för dem. (5 Moseboken 6:6–9; Ordspråksboken 22:6) Hur kan man då skydda sina barn från att påverkas negativt av dockor? En mamma berättar att hon läste vad Bibeln säger om anständig klädsel i 1 Timoteus 2:9 för sin dotter och sedan samtalade med henne om det. Samtalet lät ungefär så här:

Mamman: Ser de här dockorna ut som flickor eller som vuxna kvinnor?

Dottern: Vuxna kvinnor.

Mamman: Varför tycker du det?

Dottern: Därför att kroppen ser ut som på en vuxen, och så har de sådana kläder och skor som vuxna har.

Mamman: Det stämmer. Och om du tänker på det vi läste i Bibeln, tycker du då att kristna kan ha på sig sådana kläder som dockorna har?

Dottern: Nej.

Mamman: Varför inte det?

Dottern: De har väldigt korta kjolar, … topparna är urringade, … och så sitter kläderna åt.”

“Det är sant att det krävs en hel del för att undervisa sina barn om Guds principer så att de kan komma fram till sådana slutsatser. Men det är verkligen värt ansträngningen. Många föräldrar har haft nytta av boken Vi lär av den store läraren, som är utgiven av Jehovas vittnen, när de har undervisat sina barn om Bibelns principer.”

I artikel 31 i Barnkonventionen står det :

Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Jag anser personligen att barnens lek begränsas. Barn sexualiserar inte – det är de vuxnas värderingar som påtvingas.

Posted in Barnens rättigheter, Barnkonventionen och Jehovas vittnen, Olämplig religiös propaganda för minderåriga, Utdrag ur sektens egna publikationer | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

“INTE EN FRÅGA OM BROTT OCH STRAFF.” 20/7 – 2022

I Vakttornet 15 november 2006 i studieartikeln med rubriken “Ta alltid emot tuktan från Jehova” i paragraf 18 står följande häpnadsväckande ord:

https://www.jw.org/sv/bibliotek/tidskrifter/w20061115/ta-emot-tuktan-fr%C3%A5n-jehova/

18 Om du har gjort dig skyldig till en allvarlig synd, varför kan du då känna förtroende för de äldste? Därför att de i första hand är herdar för Guds hjord. (1 Petrus 5:1–4) Ingen kärleksfull herde slår ett fogligt, bräkande lamm för att det har skadat sig självt. När de äldste har att göra med medtroende som har begått ett felsteg, är det därför inte fråga om brott och straff, utan om synd och andlig återställelse, där så är möjligt.

En pedofil begår ett “felsteg” – det handlar inte om ett brott utan om en synd.

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-studies/case-study-29-jehovahs-witnesses

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/media-releases/report-jehovahs-witness-organisations-released

“From the evidence presented, the Royal Commission considers the Jehovah’s Witness organisation relies on outdated policies and practices to respond to allegations of child sexual abuse which were not subject to ongoing and continuous review. Included in these was the organisation’s retention and continued application of policies such as the two-witness rule in cases of child sexual abuse which, the Royal Commission considered, showed a serious lack of understanding of the nature of child sexual abuse. It noted the rule, which the Jehovah’s Witness organisation relies on, and applies inflexibly even in the context of child sexual abuse, was devised more than 2,000 years ago.”

“The Royal Commission found the Jehovah’s Witness organisation’s internal disciplinary system for addressing complaints of child sexual abuse was not child or survivor focused. Survivors are offered little or no choice in how their complaint is addressed, sanctions are weak with little regard to the risk of the perpetrator re-offending.”

“Finally, the Royal Commission considered the organisation’s general practice of not reporting serious instances of child sexual abuse to policy or authorities, demonstrated a serious failure on its part to provide for the safety and protection of children.”

https://www.abc.net.au/news/2021-09-13/jehovah-witnesses-child-abuse-four-corners-investigations/100444320

Organisationen Jehovas vittnen bryter enligt min mening mot Barnkonventionen artikel 34 där det står att:

“Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.”

Posted in Övergrepp på barn, Barnens rättigheter, Barnkonventionen och Jehovas vittnen, Indoktrinering, Sexuella övergrepp, Utdrag ur sektens egna publikationer | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

BARN ÄR “GUDS FIENDER”. 10/7 – 2022

Stephen Letts påstående i föredraget med titeln – Jehova är “den Gud som ger frid” – under sommarens första sammankomst dag väcker stor förfäran.

“Now if we think about it we’re not born as friends of God because we’re born as sinful offspring of Adam. Actually, if you think about it, we’re born as enemies of God. Sometime you’ll hear people say of a little baby “Look at that little angel” but more accurate would be to say “Look at that little enemy of God.”

Scrolla fram till 25:10 i videon:

Jämför nu med den betydligt mildare versionen i den svenska översättningen.

“Egentligen är vi ju inte födda som Guds vänner, vi är ju syndiga som avkomlingar till Adam. Så därför är vi faktiskt inte automatiskt Guds vänner. Har du hört att man brukar säga såhär “Oskyldig som ett litet barn. Men är verkligen ett barn oskyldigt? Enligt bibeln är vi alla födda med skuld.”

Scrolla fram till 25:10 i videon:

Letts uttalande står i bjärt kontrast till organisationens tidigare tes, nämligen den att barn är heliga och står under Guds beskydd om föräldrarna är döpta Jehovas vittnen.

I Insikt i Skrifterna , band 1 på sidan 973 står det följande om helighet:

Helighet välsignas av Jehova. När en människa är helig i Guds ögon medför detta att hon får Guds gillande, något som kommer hela familjen till del, även om äktenskapspartnern och barnen inte själva är överlämnade tjänare åt Gud.

”Om någon broder har en icke troende hustru och hon är med på att bo tillsammans med honom, får han inte överge henne; och om en kvinna har en icke troende man och han är med på att bo tillsammans med henne, får hon inte överge sin man. Den icke troende mannen är nämligen helgad i förbindelse med hustrun, och den icke troende hustrun är helgad i förbindelse med brodern; annars skulle ju era barn vara orena, men nu är de heliga.

Frågor från läsekretsen ur Vakttornet 1977 15 januari på sidorna 47- 48 står det följande:

I Första Korintierna 7:14 förklaras det att barn till en troende förälder är heliga. Är dopet inbegripet i ett sådant barns helighet inför Gud? Hur förhåller det sig om barnet är utvecklingsstört?

“Aposteln Paulus dryftar här problem i en söndrad familj. Han uppmuntrade den troende parten att inte lämna den icke troende, och som ett starkt skäl för att bevara äktenskapet framhöll han detta: ”Den icke troende mannen är nämligen helgad i förbindelse med hustrun, och den icke troende hustrun är helgad i förbindelse med brodern; annars skulle ju era barn vara orena, men nu är de heliga.” (1 Kor. 7:14) Detta visar att Gud betraktar sådana barn i överensstämmelse med principen om familjeförtjänst. Med familjeförtjänst menas den helighet som Gud tillräknar minderåriga barn, som är lydiga, i den mån de är oansvariga. Detta sker tack vare det värdefulla anseende för helighet och goda gärningar som ”föräldrar i gemenskap med Herren” har i Guds ögon. (Ef. 6:1) Denna familjeförtjänst tillämpas också när bara den ena av föräldrarna är troende, vilket visas av Paulus’ här citerade ord.

“Hur trosstyrkande och trösterikt är det inte att veta att små barn såväl som psykiskt utvecklingsstörda äldre barn kan betraktas som ”heliga” på grund av familjeförtjänst!”

I Vakttornet 15 mars 1986 i artikeln med rubriken “Bör spädbarn bli döpta?” på sidorna 4 -7 står det följande:

https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1986201

Det lilla barnet ser knappast ut som en syndare. Men ett avtvående av synd är egentligen vad denna gamla rit går ut på. Faddern avsäger tre gånger Satan och hans gärningar. En präst tar därefter ett litet kärl och gjuter försiktigt vatten på barnets panna tre gånger och säger: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.”

“Den mest populära av alla teorier har emellertid visat sig vara den som lär att odöpta spädbarns själar förpassas till limbo. Detta ord betyder bokstavligen ”kant” (som till exempel nederkanten eller fållen på ett plagg) och beskriver en plats som man menar ligger i helvetets utkanter. För teologer är limbo ett mycket bekvämt och praktiskt begrepp. Det mildrar åtminstone den fruktansvärda tanken på lidande spädbarn.”

“Men som alla människogjorda teorier har läran om limbo sina problem. Varför nämns den inte i Skriften? Kan ett barn komma ut ur limbo? Och varför skulle oskyldiga spädbarn över huvud taget behöva komma dit?”

I Vakttornet 1964 1 januari sidan 11 står det att barn – som föds in i familjer där ena föräldern är ett Jehovas vittne – är heliga i Guds ögon:

“Det är sant att föräldrarna i första hand är ansvariga inför Gud för sina barn, och fördenskull är det så att om bara en av föräldrarna tillbeder Jehova, så är likväl de barn som föds inom detta äktenskap heliga i Guds ögon. (1 Kor. 7:14) Men det är nyttigt att tänka på att Gud inte har tillslutit sina ögon för de orätta gärningar som barn begår. Vid ett tillfälle lät Jehova två björninnor döda ett gäng om fyrtiotvå gycklande barn, därför att dessa slynglar visade vanvördnad för Jehovas profet. — 2 Kon. 2:23, 24.

Nedan skrattar en broder på frågan om det är “Nytt ljus” som den Styrande kretsen presenterar i Letts tal.

Denna religiösa propaganda inom Jehovas vittnens organisation anser jag inte vara lämplig för barn.

Dels blir de barn som redan utsätts för olika former av misshandel extra utsatta nu när förövaren kan hänvisa till Stephen Letts uttalande om att barn är Guds fiender och därmed berättiga straff. Detta är Guds ord som Den styrande kretsen förmedlar enligt medlemmarna.

Letts uttalande riskerar öka den psykiska ohälsan när han predikar att alla barn är Guds fiender i församlingen. Detta yttrande varken värdesätter eller säkerställer samhällets värderingar och bryter mot Barnkonventionen artikel 19:

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Posted in Övergrepp på barn, Barnens rättigheter, Barnkonventionen och Jehovas vittnen, Indoktrinering, Olämplig religiös propaganda för minderåriga, Psykisk misshandel, Psykisk ohälsa, Utdrag ur sektens egna publikationer | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

INGEN ORSAK TILL SKILSMÄSSA. 13/6 – 2022

Frågor från läsekretsen ur Vakttornet 1972 1/5:

https://wol.jw.org/sv/wol/library/r14/lp-z/all-publications/vakttornet/vakttornet-1972/1-maj


● Är homosexuella handlingar som begås av en gift person skriftenlig orsak till skilsmässa som gör den oskyldiga parten fri att gifta om sig? — USA.

“Med de hebreiska skrifterna som grundval framhöll Jesus att en man och hans hustru har blivit ”ett kött”, och sedan tillfogade han: ”Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja.” (Matt. 19:5, 6)”

“Två personer av samma kön är inte varandras komplement, som Adam och Eva var. De kan aldrig bli ”ett kött” för att frambringa avkomma. Det kan tillfogas att i ett fall då en människa parar sig med ett djur är det fråga om kött av två olika slag”

“Men i homosexuella handlingar används könsorganen på ett onaturligt sätt, på ett sätt som det aldrig var meningen att de skulle användas på.”

Både homosexualitet och tidelag är motbjudande perversioner, men äktenskapsbandet bryts inte i något av dessa fall. Det bryts bara av handlingar som gör en individ till ”ett kött” med en person av det motsatta könet som inte är hans eller hennes lagliga äktenskapspartner.”

Organisationen Jehovas vittnen är känd för sina flipp-floppade läror. “Nytt ljus” presenteras på löpande band av ledningen – Den styrande kretsen som är Guds enda direktkanal till hela mänskligheten.

Vi kan skaka på huvudet och skratta åt galenskaperna – för det finns ingen logik i detta svar från ledarna. Om någon ifrågasatte denna “sanning” 1972 blev personen ifråga med största sannolikhet utesluten.

Kanske gäller denna trosats inte längre på grund av “nytt ljus” men den var ett faktum år 1972.

Det skrämmande är att Den styrande kretsen gick ut med tydliga instruktioner inte alltför länge sedan där de beordrade medlemmarna att följa varje anvisning fastän det ur mänsklig synpunkt är ologiskt.

I Vakttornet för februari 2022 i studieartikel under rubriken “Litar du på Jehovas sätt att hantera saker?” sidan 6, paragraf 15 står det:

https://wol.jw.org/sv/wol/library/r14/lp-z/all-publications/vakttornet/vakttornet-2022/studieupplagan/februari

“Eftersom slutet är så nära är det viktigare än någonsin att vi litar på Jehovas sätt att hantera saker. Varför är det så viktigt? Under den stora prövningen kanske vi får anvisningar som verkar konstiga, opraktiska eller ologiska.”

“Och anvisningarna till oss personligen, utan han kommer troligen att använda dem som han har gett ansvar i organisationen. Då är det verkligen inte rätt tid att tvivla på anvisningarna eller ifrågasätta dem och undra : Kommer det här verkligen från Jehova, eller är det bara brödernas egna idéer?” Kommer du att lita på Jehova och hans organisation i det här kritiska läget? Mycket hänger på hur du ser på anvisningar från organisationen nu.”

I studieartikeln kan man även läsa på sidan sidan 4, paragraf 6 att “Jehova Gud inte har någon skyldighet att förklara sina beslut och att “Ofullkomligheten gör vår syn på rättvisa diffus…Det är vi som har fel syn på saken, inte Jehova.”

Med andra ord Den styrande kretsens instruktioner och flipp-floppade läror är direkta anvisningar från Jehova Gud.

Posted in Inspiration | Leave a comment

VORE DET KLOKT ATT TILLÅTA BLODTRANSFUSION TILL SITT HUSDJUR? 12/6 – 2022

I Vakttornet 1964 15/8 på sidan 127 ställs frågan om man får tillåta blodtransfusion till sitt husdjur. Läs det häpnadsväckande svaret:

“Skulle det vara ett brott mot Skriften, om en kristen tillät en veterinär att ge blodtransfusioner åt ett sällskapsdjur? Och hur är det med mat som är avsedd för djur? Kan man använda den, om det finns orsak att tro att det finns blod i den? Vidare, är det tillåtet att använda ett gödningsämne, som innehåller blod?”

“Hur måste vi alltså svara på frågan: Skulle det vara ett brott mot Skriften, om en kristen tilläte en veterinär att ge blodtransfusioner åt ett sällskapsdjur? Ja, det skulle i sanning vara ett brott mot Skriften. Att använda blod för transfusionsändamål skulle vara otillbörligt, även om det gällde ett djur. Bibeln ger mycket klart till känna att blod inte får ätas. Det får därför inte införas i kroppen för att bygga upp kroppens livskraft, vare sig det är fråga om en människa eller ett sällskapsdjur eller något annat djur, som en kristen har bestämmanderätt över.”

Hur är det då med mat som är avsedd för djur? Kan den användas, om det finns anledning att tro att den innehåller blod? Försåvitt det gäller en kristen, är svaret nej — på grund av de principer som vi redan omnämnt. Om en kristen upptäcker att blodbeståndsdelar är uppräknade på den lista över ingredienser som finns till exempel på en förpackning med hundmat eller någon annan föda för djur, så kan han alltså inte med gott samvete ge denna produkt åt något djur som lyder under hans domvärjo.”

Inte ens blodbeståndsdelar i till exempel hund- och kattmat är tillåtet att ge sina husdjur. Då undrar jag i mitt stilla sinne om det är tillåtet för katter att äta upp sina byten.

https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1964631

Posted in Inspiration | Leave a comment

EN KÄMPE SOM INTE ORKADE MER. 1/6 – 2022

Det gör ont i hjärtat att höra Michael själv berätta om de trakasserier han utsattes för, speciellt nu när vi vet att det till sist blev för mycket att hantera för honom – Michael såg ingen annan utväg än att ta sitt liv.

Ännu ett tragiskt människoöde till följd av samfundet Jehovas vittnens uteslutningspolicy. Psykisk ohälsa är tyvärr ganska vanligt bland före detta medlemmar och beklagligt nog är det ett flertal som begår självmord.

Jag rekommenderar att du tittar på Youtubeklippen i den ordning jag har lagt upp dem.

Vila i frid Michael.

Posted in Indoktrinering, Psykisk misshandel, Psykisk ohälsa, Uteslutning från Jehovas vittnen | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

MOTSÄGELSER OM BARN DÖR PÅ GRUND AV BLODFRÅGAN. 17/4 – 2022

Barnkonventionen artikel 24:

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Tjänsten för Guds rike – 1992 – veckan som börjar 14 september:

1992326&srctype=wol&srcid=share

15 min.:Skydda era barn mot missbruk av blod!” Gå igenom paragraferna 12—28 med frågor och svar. Lägg tonvikten vid svaren till de frågor som finns i paragraferna 12 och 20. Betona att nyckeln till framgång, när det gäller för föräldrar att undvika en transfusion för sitt barn, ofta är att de har förberett sitt barns läkarvård.

Skydda era barn mot missbruk av blod!

2 Att förbereda sin familj på sådana situationer behöver inte leda till att någon känner ångest eller överdriven stress. Man kan inte förutse eller bereda sig för alla eventualiteter i livet, men det finns mycket som föräldrar kan göra i förväg för att skydda sina barn mot en blodtransfusion. Om man inte tar på sig det ansvaret, kan det leda till att ens barn får en transfusion medan det ligger på sjukhus. Vad kan man då göra för att förbereda sig?

Vakna 22 maj 1994 sidan 2:

1994360&srctype=wol&srcid=share

Ungdomar som sätter Gud främst.

Förr i tiden dog tusentals ungdomar därför att de satte Gud främst. I vår tid finns det också ungdomar som sätter Gud främst, men nu utspelas dramat på sjukhus och i rättssalar, och det som frågan nu gäller är blodtransfusioner.

Vakttornet 1 december 1998:

1992320&srctype=wol&srcid=share

Vi försvarar vår tro.

4 För det andra har Jehovas vittnen blivit föremål för falska anklagelser — man har spritt ut fräcka lögner om dem och gett en förvrängd bild av deras tro. Detta har lett till att de i vissa länder helt obefogat har blivit utsatta för angrepp. Man har också stämplat dem som ”barnamördare” och en ”självmordssekt”, och detta för att de i lydnad för Bibelns befallning att ”avhålla” sig ”från blod” har sökt blodfri medicinsk behandling, när de har varit i behov av vård. (Apostlagärningarna 15:29) Det verkliga förhållandet är i stället att Jehovas vittnen sätter stort värde på livet och söker få bästa möjliga medicinska vård för sig själva och sina barn.

Anklagelsen att många barn till Jehovas vittnen dör varje år på grund av att vittnena vägrar blodtransfusion är helt grundlös. Då Bibelns sanning inte har samma verkan på alla i en familj, har somliga kommit att anklaga vittnena för att upplösa familjer. Men de som känner Jehovas vittnen vet att de sätter familjelivet högt och försöker följa Bibelns befallningar att man och hustru skall älska och respektera varandra och att barnen skall lyda sina föräldrar oavsett om dessa är troende eller inte.

Posted in Barnens rättigheter, Barnkonventionen och Jehovas vittnen, Blodfrågan, Olämplig religiös propaganda för minderåriga, Utdrag ur sektens egna publikationer | Tagged , , , , , | Leave a comment

BARNDOP BEKRÄFTAS AV JEHOVAS VITTNENS LEDARE. 14/4 – 2022.

Scrolla till 3:38 och hör hur Gerrit Lösch – medlem ur den styrande kretsen – berättar om en åttaårig flicka som döpt sig (och som skall ha läst hela bibeln två gånger). Broadcasting april 2022.

Men samtidigt hävdar Jehovas vittnen att barndop inte existerar inom organisationen.

Posted in Indoktrinering, Olämplig religiös propaganda för minderåriga | Tagged , , , | Leave a comment

MAGSTARKA PÅSTÅENDEN OM PEDOFILI. 22/3 – 2022

Här kommer ett antal magstarka påståenden om pedofiler och offrens ansvar som “den styrande kretsen” – ledningen inom Jehovas vittnens organisation – anser sig ha fått kanaliserat från Gud Jehova till hela mänskligheten, (eller i alla fall till medlemmarna).

Vakna 1981 22/6 sid 17-19 :

https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/101981086

Hur förhåller det sig med gärningsmannen?

Det är inte bara offret utan också gärningsmannen som kan lida på grund av incest. Han känner ofta skam och hatar sig själv, samtidigt som han hela tiden blir mer och mer engagerad.

En sådan man som ofredade sin styvdotter sade: ”Jag försökte åtskilliga gånger att sluta, och jag sade till min styvdotter att jag måste sluta på grund av det som jag utsatte familjen för.” Men han slutade inte. En annan sade att hans incestförhållande gav honom ”ständiga emotionella ärr”.

Vilket förflutet vi än har, kan var och en av oss ”tvättas ren” och ”helgas” från Jehovas ståndpunkt sett. (1 Kor. 6:11) Bibeln förklarar hur detta kan göras. Gud kan genom kraften i sitt ord och genom sin ande avlägsna våra skuldkänslor och hjälpa oss att bli fria från känslomässig förvirring.

Somliga menar att fängelse inte alltid är lösningen för sådana som utövar incest. Rådgivningsbyråer har därför upprättats för att familjer med sådana problem skall kunna som helhet få hjälp. Hank Giarretto förklarar vad han tror är mycket viktigt när sådan hjälp skall ges och säger: ”[Fadern] måste öppet möta dottern och ta på sig det fulla ansvaret för vadhelst som har hänt.” Detta kan vara svårt för fadern att göra; men det är ett sätt på vilket han kan försöka gottgöra något av den skada som han åsamkat barnet.

Vakttornet 1985 1/11 sid 11-14:

https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1984765

“Om styvfamiljen består av barn av olika kön eller om mannen får en styvdotter, kan dessutom en annan svårighet uppstå: risken för sexuell omoraliskhet. Enligt vissa uppgifter förekommer omoraliska sexuella förbindelser i 25 procent av alla styvfamiljer.1 Korintierna 6:9, 10.

Om familjemedlemmarna ”samråder”, kan till och med risken för sexuella förseelser diskuteras på ett förståndigt sätt. Somliga föräldrar har öppet talat med sina barn innan de gift om sig och dryftat sådana ting som hur flickorna skall klä sig eller uppföra sig i förhållande till styvfadern och eventuella styvbröder. Fortlöpande diskussioner är ofta nödvändiga allteftersom barnen växer upp, och föräldrarna bör ta initiativet, eftersom barnen kanske är för blyga för att göra det”.

Posted in Övergrepp på barn, Barnkonventionen och Jehovas vittnen, Indoktrinering, Olämplig religiös propaganda för minderåriga, Sexism - Kvinnans roll, Sexuella övergrepp, Utdrag ur sektens egna publikationer | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

JEHOVAS VITTNEN HOTAS MED DÖDEN OM DE SKULLE TA DEL AV POLITISKA FRÅGOR. 8/3 – 2022

Vakttornet maj 2022, studieartikel 20 med rubriken “Uppenbarelseboken och Guds fiender” –

https://www.jw.org/finder?wtlocale=Z&docid=2022401&srcid=share:

13 Vad innebär det här för oss? Vi måste vara helt lojala mot Gud och hans rike. (Joh. 18:36) Vi kan alltså inte ta ställning i några politiska frågor. Det kan vara väldigt svårt, eftersom de politiska makterna vill att vi ska säga och göra sådant som visar att vi stöttar dem. De som ger efter och tar ställning får vilddjurets märke. (Upp. 13:16, 17) Det ger väldigt allvarliga konsekvenser, för om man får det här märket förlorar man Jehovas godkännande och kan inte få evigt liv. (Upp. 14:9, 10; 20:4) Därför är det otroligt viktigt att vi är helt neutrala i politiska frågor, oavsett vilken press vi utsätts för.

I paragraferna 10 och 11 kan vi läsa att Jehovas vittnen anser att FN är ett vilddjur som sprider propaganda för att motarbeta Jehova och hans folk.

10 Sedan ser vi ett annat vilddjur. Det ser nästan likadant ut som vilddjuret med sju huvuden, men det här vilddjuret är eldrött. Det kallas för ”vilddjurets bild” och beskrivs som ”en åttonde kung”. * (Läs Uppenbarelseboken 13:14, 15; 17:3, 8, 11.) Det sägs att den här kungen började existera, men under en period slutade den existera, men sedan började den existera igen. Den här beskrivningen stämmer bra på FN, som arbetar med mål som de politiska makterna har satt upp. Det existerade först som Nationernas förbund. Under andra världskriget försvann det, och sedan ersattes det av FN som finns än i dag.

11 De här politiska makterna kommer att sprida propaganda för att få människor att motarbeta Jehova och hans folk. Johannes säger att det är som att de samlar ”kungarna i hela världen” till Harmageddonkriget ”på den allsmäktige Gudens stora dag”. (Upp. 16:13, 14, 16) Men det är inget vi behöver vara rädda för. Vår mäktige Gud, Jehova, kommer att reagera blixtsnabbt och rädda alla som står på hans sida. (Hes. 38:21–23)

I länken nedan kan vi höra ett klockrent exempel på Teokratisk krigsföring när organisationens företrädare i juridiska spörsmål i Sverige, advokat Majeed slingrar sig, ger undvikande svar och medvetet vilseleder reportern.

https://sverigesradio.se/embed/episode/1668652

Teokratisk krigsföring innebär att Jehovas vittnen anser att de får ljuga för myndigheter, särskilt i förhör och huvudförhandlingar i rättegångar med syftet att skydda organisationens anseende.

Vakttornet 1960 15/ 11Frågor från läsekretsen

https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1960408

Då och då får vi mottaga brev med frågor om det under vissa omständigheter kan vara rätt att frångå den princip som de kristna bör följa, nämligen att de skall tala sanning. Vi vill ge följande svar:

Guds ord bjuder: ”Talen sanning med varandra.” (Ef. 4:25) Men detta bud innebär inte att vi skall tala om för vem det vara må allt han vill veta. Vi måste tala sanning inför den som har rätt att få upplysningar, men om någon inte har denna rätt, kan vi ge ett undvikande svar.

“Såsom en Kristi soldat är han inbegripen i teokratisk krigföring, och han måste utöva strängaste vaksamhet, när han har att göra med Guds fiender. Fördenskull visar Skriften att det är rätt att dölja sanningen för Guds fiender, om man därigenom kan skydda Guds saks intressen.

Upprätthåller Jehovas vittnen verkligen samhällets värderingar och mänskliga rättigheter?

Posted in Indoktrinering, Utdrag ur sektens egna publikationer | Tagged , , , , , , | Leave a comment