SEKTLEDARNAS MOTSÄGELSEFULLA BUDSKAP – HJÄRNTVÄTT. 27/3-2020

Herregud, när man tror att det inte kunde bli värre!

Titta på dessa två videos! Klockrena exempel på indoktrinering. Undra om många Jehovas vittnen kommer vakna upp ur hjärntvätten efter Corona viruset har blåst förbi?

Posted in Indoktrinering, Olämplig religiös propaganda för minderåriga, Samfundet Jehovas vittnen, Tips på Youtube videos | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

DE HÖGSTA HÖNSEN FROSSAR I SITT DOMEDAGSPREDIKANDE. 24/3-2020

Nu gläder sig de högsta hönsen i sekten Jehovas vittnen åt Corona epidemin, vilket i deras ögon är tecken på de sista dagarna av de sista dagarna av slutet på slutet av denna världsordning. De skämtar och skrattar åt situationen när tusentals människor kvävs till döds av COVID-19.

Det är så osmakligt! Och sedan har Anthony Morris mage att säga att det bara kommer att bli värre – och publiken skrattar.

Hur kan man glädjas åt att våra medmänniskor dör? Och hur påverkar detta alla barn som sitter i Rikets salar runt om i världen och lyssnar på denna hjärntvätt? Bara föreställ dig, vilka mardrömmar de har nu om att Harmageddon verkligen kommer att bryta ut vilken dag som helst. Detta är inget annat än barnmisshandel. Spirituell, psykisk och känslomässig misshandel.

Var är barnens rättigheter att slippa denna hjärntvätt?

Och detta samfund har nu beviljats miljontals kronor i statsbidrag av våra skattepengar i bidrag.

Posted in Barnens rättigheter, Falska profetior, Indoktrinering, Olämplig religiös propaganda för minderåriga, Samfundet Jehovas vittnen, Tips på Youtube videos | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

PAUL GRUNDY – SKAPAREN TILL JWFACTS.COM 3/7-2020

Lyssna gärna på hur Paul Grundy delar med sig av sin egen resa ut ur indoktrineringen. Paul har gjort en oerhörd insats med att sprida information om organisationen Jehovas vittnens läror genom att använda sektens egna publikationer. Hans hemsidor -www.jwfacts.com och http://www.jwsurvey.org.

Posted in Indoktrinering, Inspiration, Tips på fd JV - aktivister på Youtube, Tips på hemsidor, Tips på Youtube videos | Tagged , , , , | Leave a comment

TIPS PÅ TVÅ HEMSIDOR. 8/3-2020

Jag kan varmt rekommendera två hemsidor med all tänkbar information om sekten Jehovas vittnens doktriner, läror, och falska profetior hämtade ur samfundets egna publikationer.

https://www.jwfacts.com/

Den danska översättningen på jwfacts är:

https://www.jvfakta.dk/

Välkomna att titta in på dessa två utomordentligt informativa hemsidor!

Posted in Samfundet Jehovas vittnen, Tips på hemsidor | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

INSPELNINGAR OCH VITTNESMÅL OM SEKTENS LÖGN OM 1975 -ÅRET DÅ HARMAGEDDON SKULLE BRYTA UT. 7/3-2020

Posted in Falska profetior, Tips på Youtube videos | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ÅR 1975 = HARMAGEDDON. 5/3-2020

I publikationerna fick Jehovas vittnen läsa om det NYA avgörande årtalet då Harmageddon definitivt skulle bryta ut. 

I Vakna 22 april 1967 står det i artikeln “Hur länge dröjer det ännu?” att år 1975 är de sextusen åren till ända. Och Guds vilodag börjar. Tusenårsriket. Och dessförinnan har Harmageddon ägt rum.

I Vakttornet 1 september 1968 kunde medlemmarna läsa följande: 

“Vi kan vänta oss att den kritiska tiden når sin kulmen i en nära framtid, ty det definitiva slutet är nära för denna gamla ordning. Inom högst några få år skall det som återstår av de bibliska profetiorna med avseende på dessa yttersta dagar bli uppfyllt…” 

Organisationen Vakttornet fortsatte att betona att Harmageddon skulle bryta ut mitten på 70-talet. Samma retorik som innan 1925.

Sektens ledning byggde upp en förväntan bland medlemmarna som var högst påtaglig.

I Vakttornet 1 januari 1969 varnades medlemmarna:

Den tid är tvärtom inne nu, då man bör vara klart medveten om att änden för denna tingens ordning närmar sig sitt våldsamma slut. Låt inte lura dig…”

I en bilaga till månadsbladet“Tjänsten för Guds rike” (ej för allmänhetens ögon) stod det i mars 1968

“Tänk kära vänner att det bara är omkring nittio månader kvar tills sextusen år av människans tillvaro på jorden är till ända.” Det vill säga att Harmageddon skulle bryta ut. 

1974 i maj månad kunde man läsa följande i Tjänsten för Guds rike:

 “Vi hör talas om bröder som säljer sina hus och sin egendom och planerar att tjäna som pionjärer resten av sina dagar i denna gamla ordning. Detta är sannerligen ett förträffligt sätt att använda den korta tid som återstår innan den onda världen når sitt slut.” – 1 Joh 2:17

I boken Crisis of Conscience/Samvetskris – Konflikten mellan lojaliteten mot Gud och lojaliteten mot en religiös organisation berättar Raymond Franz som var medlem ur Den Styrande kretsen att många Jehovas vittnen sålde sina företag och hus, sade upp sig från sina anställningar och predikade istället på heltid om “De goda nyheterna om att Paradiset skulle komma inom en mycket snar framtid.”

Ett flertal medlemmar avbokade till och med viktiga medicinska behandlingar såsom livsavgörande operationer. Det var ju inte nödvändigt längre. 

Andra löste in sina försäkringar – men när 1975 kom och gick och de stod där utan vare sig några tillgångar, hem eller arbete – började de ifrågasätta Organisationens falska profetia.

Ett stort antal vittnen lämnade då sekten. Ledarna bad inte om ursäkt för den felaktiga beräkningen av 1975 som året då Tusenårsriket skulle komma.

Istället anklagades medlemmarna för att ha blivit alltför hänförda och tolkat in för mycket av vad som skrivits i publikationerna. 

Jehovas vittnen tror att Organisationens ledare är en direktkanal till Gud. Allt dessa män förmedlar är Skaparens ord.

Att ifrågasätta vad Jehovas representanter på jorden skriver och säger vore därför som att ifrågasätta Gud Jehova själv – vilket är otänkbart och förenat med att bli utslängd ur gemenskapen.

När jag växte upp fick jag höra att det var ett litet antal Jehovas vittnen som själva hade dragit slutsatsen att Harmageddon skulle bryta ut 1975. Inget som Organisationen hade förutspått.  

Medlemmarnas högmod predikades som ett varnande exempel på hur Satan Djävulen ständigt arbetar för att vilseleda oss från “Sanningen.”

Jag rekommenderar er att titta på dessa informativa videos:

Posted in Falska profetior, Samfundet Jehovas vittnen, Tips på Youtube videos, Utdrag ur sektens egna publikationer | Tagged , , , , , | Leave a comment

FALSKA PROFETIOR PÅ LÖPANDE BAND. 4/3-2020

I bibeln i 5 Mos 18:20-22 står det att den profet vars profetia INTE går i uppfyllelse är INTE utsänd av Gud. Organisationen Vakttornet/Jehovas vittnen har levererat falska profetior på löpande band ända sedan slutet av 1800-talet. 

Årtal som förutspåtts vara avgörande för mänskligheten av sekten: 1799, 1872, 1874, 1881, 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, och 1975.

Jehovas vittnens ledare – Den Styrande kretsen – hänger sig åt mänskliga spekulationer vilket får allvarliga följder i medlemmarnas liv.

År 1920 gav Vakttornets dåvarande president Rutherford ut en bok som hette Miljoner som nu lefva skola aldrig dö! 

Budskapet att miljontals människor INTE skulle dö var knutet till årtalet 1925. 

På sidorna 63, 64 och 70 i boken Miljoner som nu levfa skola aldrig dö! sägs det bland annat: 

“ …med bestämdhet kan vi fastslå, att Abraham, Isak, Jakob och andra trogna från fordom skola uppväckas och…att 1925 kommer vi att bevittna dessa trogna i Israel återvända från döden…Vi kunna därför tillitsfullt vänta att år 1925 kommer utmärka Abrahams, Isaks, Jakobs och de forntida profeternas återvändande…Efter hvad vi förut bevisat, nämligen att den gamla tingens ordning, den gamla världen, har gått till ända och därför håller på att försvinna, och att den nya ordningen håller på att införas, och att år 1925 forntidens trogna värdigas uppståndelse skall äga rum…På grund av de i Guds ord framställda löftena måste vi sålunda komma till den bestämda och obestridliga slutsatsen att miljontals nu levfa aldrig skola dö.” 

Mycket märkligt konstaterande. Dessutom existerade inte “miljontals” Bibelforskare på den tiden, som Jehovas vittnen kallades för i början av förra seklet.

1924 gav Organisationen Vakttornet ut en liten bok som hette The Way to Paradise. I den fick barn och ungdomar läsa att lärda män från bibelns tid huxflux skulle dyka upp och vandra på jordens yta igen. År 1925 ansågs vara startskottet för tusenårsriket.

I boken avråddes ungdomarna från att sträva efter högre utbildning eller att gifta sig och bilda familj.

“Vi bör därför förvänta oss att kort efter 1925 få se uppväckandet av Abel, Hanok, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Melkisedek, Job, Mose, Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Johannes döparen, och andra som omtalas i Hebreerbrevets elfte kapitel…Utan tvivel kommer många pojkar och flickor som läser detta att få leva för att se Abraham, Isak, Jakob, Josef, Daniel och dessa andra trogna män från fordom…Det kommer inte att ta lång tid för Kristus att insätta dem i deras ställningar av ära och myndighet som sina jordiska representanter. Världen och alla de nuvarande bekvämligheterna kommer till en början att verka främmande för dem, men de kommer snart att vänja sig vid de nya metoderna. Till en början får de kanske uppleva en del komiska situationer, eftersom de aldrig har sett telefoner, radioapparater, bilar, elektriskt ljus, flygplan, ångmaskiner och mycket annat som vi är så vana vid…Vilket privilegium är det inte att få leva just i denna tid och få se slutet på det gamla och början på det nya! Av alla tider i jordens historia är vår den mest underbara.”

1930 lät sekten bygga ett lyxhus i San Diego i Kalifornien. Huset kallades för Beth-Sarim vilket betyder “furstarnas hus” och var tänkt som ett boende för alla trogna profeter från bibelns tid som ännu inte hade återuppstått.

Organisationens president Rutherford var omtänksam nog att uppoffra sig att ta hand om detta magnifika hem med den tidens tekniska nymodigheter tills “bibelns män dök upp och knackade på dörren.” Han bodde där fram tills sin död. 1942 såldes huset. 

År 1941 på en sammankomst, sexton år efter 1925, betonade Rutherford för femtioelfte gången att trogna män från bibelns tid mycket snart skulle återuppstå, och att det därför vore bäst att ungdomarna väntade med att gifta sig.

För vem kunde bättre vägleda dem av val av äktenskapspartner än heliga män? Boken Barnen gavs ut i samma veva och omtalades som “ett redskap…i verksam tjänst under de återstående månaderna före striden vid Harmageddon.

Först 1950 förkastades läran om furstarnas återkomst av den dåvarande presidenten Fred Franz. Man menade på att äldstebröderna inom församlingen redan spelade rollen som furstar.

År 1966 kläckte ett annat ljushuvud ut ett nytt årtal då “Slutet” skulle komma – 1975.

Om detta berättar jag mer om i nästa blogginlägg.

Titta gärna på denna informativa video om sektens alla falska profetior om Harmageddon.

Posted in Falska profetior, Samfundet Jehovas vittnen, Tips på Youtube videos, Utdrag ur sektens egna publikationer | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

GUD KOMMER DÖDA MÄNSKLIGHETEN MED STRÅLNING, ENLIGT JEHOVAS. 2/3-2020

Gerrit Lösch, medlem ur Den Styrande kretsen, alltså en av de högsta hönsen inom sekten förklarar under ett föredrag att Jehova Gud högst troligen kommer att använda strålning för att döda mänskligheten under Harmageddon.

Lösch förklarar att köttet kommer att ruttna på folk medan de fortfarande står upp – allt enligt bibelns profetior.

Vidare skildrar han hur medlemmarna inte kommer att ha något annat att göra efter Harmageddon än att begrava ruttnande lik under en lång tid innan de kan börja njuta av livet i paradiset på jorden.

Är detta verkligen något barn ska sitta och lyssna på?

Posted in Barnens rättigheter, Indoktrinering, Olämplig religiös propaganda för minderåriga, Samfundet Jehovas vittnen, Tips på Youtube videos | Tagged , , , , , , | Leave a comment

MÄNSKLIGA GRILLADE VARMKORVAR. 29/2-2020

På tal om olämplig religiös propaganda för barn. I videon nedan förklarar Tony Morris, en av de högsta hönsen inom Jehovas, att alla världsliga, det vill säga alla som inte är Jehovas vittnen kommer att ligga likt grillade varmkorvar på jordens yta efter Harmageddon.

Är detta verkligen något för små barns öron?

Man hör barnröster i bakgrunden i videon.

Posted in Barnens rättigheter, Indoktrinering, Olämplig religiös propaganda för minderåriga, Samfundet Jehovas vittnen, Tips på Youtube videos | Tagged , , , , | Leave a comment

KRITISKT TÄNKANDE ÄR FARLIGT ENLIGT JEHOVAS LEDARE. 27/2-2020

Tony Morris, en av sektens ledare delar med sig av några “visdomar” och varnar för faran med ett självständigt och kritiskt tänkande. Han nämner också att Jehova Gud vill att barnen i sina egna hjärtan ska känna att det är fel att ta emot blodtransfusion

Posted in Barnens rättigheter, Indoktrinering, Olämplig religiös propaganda för minderåriga, Samfundet Jehovas vittnen, Tips på Youtube videos | Tagged , , , , , | Leave a comment